Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📺 #مستند فراهنجارسازی

فراهنجارسازی (HyperNormalisation) مستندی از BBC مستند است که توسط فیلمساز بریتانیایی #آدام_کورتیس در سال ۲۰۱۶ ساخته شده و در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۶ در BBC iPlayer منتشر شده است. در این مستند کورتیس استدلال می کند که دولت ها، موسسات مالی و شرکت های تکنولوژی از سال ۱۹۷۰ به این سو واقعیت پیچیده «جهان واقع» را رها کرده و یک «جهان خیالی» برای خود خلق کرده اند.

🌍 @InternationalRel