«درباره‌ #دموکراسی و #امپریالیسم»
(🖌 سعید کشاورزی)

🚫 وقتی می‌گوییم دموکراسی با وضعیت فعلی به‌مثابه یک سیستم حکومت‌داری، دچار اشکالاتی است و می‌تواند موجب انقیاد و سرکوب شود یعنی اینکه یک نفر به نام ترامپ از دل دموکراسی فعلی بیرون می‌آید و یک طرفه قراردادهای قبلی را نادیده گرفته و تلاش می‌کند مخالفان را تحت سلطه خود قرار دهد...

🚫 وقتی می‌گوییم امپریالیسم، یعنی آن‌که ساختارهای قدرت جهانی به شکلی است که دولت یک کشور می‌تواند برخلاف معاهدات بین‌المللی، کشورهای دیگر را به شکلی غیرمنطقی و غیراخلاقی تحت فشار قرار دهد و تمامی کشورهای دیگر جهت حفظ منافع و یا از‌‌ روی ترس، سکوت اختیار کنند.

(این متن را اگر می‌پسندید، برای دیگران هم ارسال کنید).
@PoliticalSocio