Forwarded from اتچ بات
«نجات دموکراسی»
📚 روزنامه دنیای اقتصاد
🖋 سعید کشاورزی

روزنامه دنیای اقتصاد، در شماره گذشته، به معرفی کتاب «می‌توان دموکراسی را نجات داد؟»، پرداخته است. ادامه این معرفی را می‌توانید در لینک زیر بخوانید.
اگر به نمایشگاه کتاب مراجعه کردید، می‌توانید در نشر «ثالث» از این کتاب دیدن کنید.

🌀 امروزه شاهد پدید آمدن وضعیتی پارادوکسیکال درخصوص دموکراسی‌ها هستیم؛ در حالی که هر روز بر تعداد کشورهای به اصطلاح دموکراتیک افزوده می‌شود اما پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که میزان رضایت از دموکراسی‌های موجود به شکل چشمگیری کاهش یافته است. علاوه بر این، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مردم جهان کم‌تر از گذشته، به نهادهای حکمرانی اعتماد دارند و به همین جهت، با عینک بدبینی به سیاست‌های نهادی می‌نگرند. در واقع، باید گفت دموکراسی‌ها روز به روز از اهداف خود دورتر و دورتر شده‌اند.
ادامه:
https://donya-e-eqtesad.com/بخش-جمعه-نامه-92/3521087-نجات-دموکراسی
(اگر‌ می‌پسندید برای دیگران هم ارسال کنید).