Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 #الفبای_اقتصاد (۳)
استبداد و مرکانتیلیسم

الفبای اقتصاد، یک مجموعه ویدئویی است که در ۹ قسمت مروری دارد بر سیر اندیشه های اقتصادی در تاریخ.
در کانال آکادمی اقتصاد، هر روز یک قسمت از آن را به اشتراک میگذاریم.
(دوبله شده به فارسی از زبان آلمانی)/
آکادمی اقتصاد

🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari