Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
پالرمو و FATF؛ خطرات پیوستن ایران چیست؟

🇮🇷 ابراهیم متقی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران:

◽️ بحث های مرتبط با پالرمو و FATF حاکمیت یک کشور را تحت الشعاع اراده نهادهای بین المللی قرار می دهد.
◽️از طریق کنوانسیون‌هایی به مانند پالرمو سعی می‌شود دولت‌ها، ملت ها و نهادهای داخلی یک کشور را از داخل همان کشور کنترل کنند
◽️بسیاری از تحفظ های که در پالرمو داریم کلی است و اصلاً نمی توان اثربخشی لازم را ایجاد کند
◽️امروز دولت هر چه را که دلش می خواهد انجام دهد را منافع ملی نام گذاری می کند
◽️همانگونه که برجام برای دولت دستاوردی نداشت، پالرمو و FATF نیز برای دولت دستاوردی نخواهد داشت
◽️تجربه روابط بین الملل می‌گوید که فشار، ماهیت دومینو دارد و عقب نشینی هم ماهیت دومینو دارد که بعد از هرگام، گام بعدی برداشته می شود، آمریکا یک پکیج اهداف دارد که یک بخش آن در برجام است وقتی برجام تمام می شود آنها یک گام جدید برای پذیرش تعهدات جدید برداشته می شود که این گام FATF است./

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper