Baskervil 3.mp4
16.4 MB
⬅️ مستند کوتاهی از زندگی هوارد باسکرویل

🌿🌺 امروز سالروز شهادت هوارد باسکرویل معلم مدرسه مموریال در تبریز است که در جنبش مشروطه کنار ستارخان جنگید و رهبری فوج نجات را بر عهده داشت و جان خود را در راه مشروطه خواهی فدا کرد.

🔺او را "شهید آمریکایی جنبش مشروطه ایران" میدانند! نام و یاد این شهید راه آزادی گرامی باد...

#باسکرویل
#سیاست_شناسی
@politicology